Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání ZO dne 22. 2. 2018

ZÁPIS   ZE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 2. 2018

v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

 

 

Přítomni: p.Kuba, p. Vondrášek, p. Bambousek, p.Nytra, p. Bardoňová, p. Sláma

        

Omluveni: p. Pikart

 

 

Hosté:

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

 

Zasedání začalo v 18:30 hod.

 

 Program zasedání:

 

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.
 2. Projednat žádost p. Miloše Boliny o pronájem pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě za účelem výcvikové plochy pro autoškolu.
 3. Projednat žádost společnosti EKOMIJO s.r.o. o ponechání stávající výše nájemného za budovu č.p. 79.
 4. Projednat žádost p. Milana Kroupy o pronájem budovy parc. č. 387/35 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.
 5. Projednat zhotovitele lokálního výstražného systému.

 

Starosta požádal o doplnění programu o bod č. 6

Jedná se o možnosti vstupu do DSO Příbram za účelem zavedení GDPR.

 

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.

 

Návrh usnesení: projednat a schválit navržený program jednání, kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a volbu ověřovatelů zápisu.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: program zastupitelstva byl přijat.

 

Starosta pan Vondrášek navrhl jako ověřovatele zápisu paní Bardoňovou a pana Bambouska. Jako zapisovatele pana Slámu.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: Funkci ověřovatele přijali paní Bardoňová a pan Bambousek.

Zápis ze zasedání ZO provede pan Sláma.

 

 

 1. Projednat žádost p. Miloše Boliny na pronájem pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

Starosta předložil ZO žádost p. Miloše Boliny o pronájem plochy č. parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě. Plocha by byla využívána jako cvičná plocha k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění sk. A a B. Starosta navrhuje pronájem části pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě o velikosti 1200 m2 za roční poplatek 10,-Kč/m2.

 

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost p. Miloše Boliny o pronájem plochy č. parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě. Plocha by byla využívána jako cvičná plocha k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění sk. A a B. Starosta navrhuje pronájem části pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě o velikosti 1200 m2 za roční poplatek 10,-Kč/m2.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje žádost p. Miloše Boliny o pronájem plochy č. parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě. Plocha by byla využívána jako cvičná plocha k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění sk. A a B. Starosta navrhuje pronájem části pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě o velikosti 1200 m2 za roční poplatek 10,-Kč/m2.

 

 

 1. Projednat žádost společnosti EKOMIJO s.r.o. o ponechání stávající výše nájemného za budovu č.p. 79.

 

     Starosta předložil ZO žádost od společnosti EKOMIJO s.r.o. o ponechání stávající výše nájemného za 1,-Kč/měsíc za budovou č.p. 79 z důvodu vyšších provozních nákladů v zimní sezóně a úbytku zákazníků a vedení EET.

 

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost od společnosti EKOMIJO s.r.o. o ponechání stávající výše nájemného za 1,-Kč/měsíc za budovou č.p. 79 na dobu určitou od 1.3. – 1.9.2018.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje žádost od společnosti EKOMIJO s.r.o. o ponechání stávající výše nájemného za 1,-Kč/měsíc za budovou č.p. 79 na dobu určitou od 1.3. – 1.9.2018.

 

 1. Projednat žádost pana Milana Kroupy o pronájem budovy parc. č. 387/35 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

 

 

Starosta předložil ZO žádost pana Milana Kroupy o pronájem nebytových prostor parc. č. 387/35 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

 

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost od pana Milana Kroupy o pronájem nebytových prostor parc. č. 387/35 v katastrálním území Dubenec u Příbramě za 8 500,-Kč/měsíc.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje žádost pana Milana Kroupy o pronájem nebytových prostor parc. č. 387/35 v katastrálním území Dubenec u Příbramě za 8 500,-Kč/měsíc.

 

 

 1.  Projednat zhotovitele lokálního výstražného systému.

 

Starosta předložil ZO cenové nabídky na vyhotovení lokálního výstražného systému, který je součástí Protipovodňového digitálního plánu.

Nabídky podala společnost: Ekotechnika s.r.o. za částku                    231 016,-Kč

                                             Ekonord s.r.o. za částku                           193 725,-Kč

                                             Kocman envimonitoring s.r.o. za částku 179 811,-Kč

 

 Návrh usnesení: Projednat a schválit jako zhotovitele lokálního výstražného systému Kocman envimonitoring s.r.o. za částku 179 811,-Kč.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje jako zhotovitele lokálního výstražného systému Kocman envimonitoring s.r.o. za částku 179 811,-Kč.

 

 1. Projednat vstup do DSO Příbram za účelem zavedení GDPR.

 

Starosta předložil ZO možnost vstoupit do DSO Příbram a zároveň souhlasí se stanovami svazku, který předložil obci nabídku vypracování analýzy a zajištění pověřence, který by zpracovával data pro GDPR za roční členský příspěvek 15 000,-Kč.

 

Návrh usnesení: Projednat a schválit vstoupit DSO Příbram a zároveň souhlasí se stanovami svazku, který předložil obci nabídku vypracování analýzy a zajištění pověřence, který by zpracovával data pro GDPR za roční členský příspěvek 15 000,-Kč. Obec Dubenec deleguje pro jednání s DSO Příbram pana starostu Jana Vondráška a místostarostu Luďka Slámu.

 

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje vstoupit do DSO Příbram a zároveň souhlasí se stanovami svazku, který předložil obci nabídku vypracování analýzy a zajištění pověřence, který by zpracovával data pro GDPR za roční členský příspěvek 15 000,-Kč. Obec Dubenec deleguje pro jednání s DSO Příbram pana starostu Jana Vondráška a místostarostu Luďka Slámu.

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.

 

 

 

Příští zasedání se uskuteční  22. 3. 2018 v době od 18:30 hod.

 

                  

 

V Dubenci dne 1. 3. 2018                

 

                                                                                                                                                                                                                                                          p.Vondrášek

 Zapsal  p. Sláma                                                                                                                                                                                                                                starosta

 

 

Ověřovatelé:

 p. Bardoňová                                                                                        p.Bambousek 

 

zde ke stažení     

Vyvěšeno: 1. 3. 2018

Datum sejmutí: 17. 3. 2018

Zodpovídá: obec dubenec starosta

Zpět