Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání ZO ze dne 25.1. 2018

ZÁPIS ZE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 1. 2018

v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

 

 

Přítomni: p. Pikart, p.Kuba, p. Vondrášek, p. Bambousek, p.Nytra, p. Bardoňová, p. Sláma

 

Omluveni:

 

 

Hosté:

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

 

Zasedání začalo v 18:30 hod.

 

Program zasedání:


 

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.

 2. Projednat žádost p. Miloše Boliny o pronájmu pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě za účelem výcvikové plochy pro autoškolu.


 

 1. Projednat žádost p. Miroslava Sejčka o snížení nájemného za reklamní plochu.


 

 1. Projednat žádost SDH Dubenec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,-Kč.


 

 1. Projednat a schválit Věřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsoby kontroly jejich využití“.


 

 1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2017.


 

 1. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. 1/2018.

 


 

 1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.

 

Návrh usnesení: projednat a schválit navržený program jednání, kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a volbu ověřovatelů zápisu.

 

 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: program zastupitelstva byl přijat.

 

Starosta pan Vondrášek navrhl jako ověřovatele zápisu pana Kubu a pana Nytru. Jako zapisovatele pana Slámu.

 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: Funkci ověřovatele přijali pan Kuba a pan Nytra.

 

Zápis ze zasedání ZO provede pan Sláma.

 

 

 

 1. Projednat žádost p. Miloše Boliny o pronájmu pozemku parc č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě za účelem výcvikové plochy pro autoškolu.

 

Starosta předložil ZO žádost p. Miloše Boliny o pronájmu plochy č. parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě. Plocha by byla využívána jako cvičná plocha k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění sk. A a B. Starosta navrhuje pronájem části pozemku parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě o velikosti 1200 m2 za roční poplatek 10,-Kč/m2.

.


 

Návrh usnesení: Projednat a schválit záměr na pronájem části obecního pozemku o velikosti cca 1 200m2 parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.


 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

 

Usnesení: ZO schvaluje záměr napronájem části obecního pozemku o velikosti cca 1 200m2 parc. č. 340/6 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

 


 

 1. Projednat žádost p. Miroslava Sejčka o snížení nájemného za reklamní plochu.

Starosta předložil ZO žádost p. Miroslava Sejčka o snížení nájemného za reklamní plochu. P. Sejček požaduje snížení nájemného na částku 5 000,-Kč/rok ze současných 10 000,-Kč/rok z důvodu vybudování obchvatu obce Dubenec.


 

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost p. Miroslava Sejčka o snížení nájemného za reklamní plochu. Jedná se o snížení nájemného na částku 5 000,-Kč/rok ze současných 10 000,-Kč/rok.


 

Pro: 6 hlasů

Proti: p. Bambousek

Zdržel se: 0 hlasů

 

 

Usnesení: ZO schvaluježádost p. Miroslava Sejčka o snížení nájemného za reklamní plochu. Jedná se o snížení nájemného na částku 5 000,-Kč/rok ze současných 10 000,-Kč/rok.


 

 

 1. Projednat žádost SDH Dubenec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,-Kč.

 

Starosta předložil ZO žádost SDH Dubenec o poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč na činnost SDH Dubenec.

 

 


 

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost SDH Dubenec o poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč.

 


 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

 

Usnesení: ZO schvaluježádost SDH Dubenec o poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč.

 


 

 1. Projednat a schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“.

 

 

Starosta předložil ZO Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ ve výši 16 500,-Kč na zřizování nových oplocenek MZD.

 

 

Návrh usnesení: Projednat a schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ ve výši 16 500,-Kč na zřizování nových oplocenek MZD.

 

 

 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

Usnesení: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ ve výši 16 500,-Kč na zřizování nových oplocenek MZD.

 


 

 1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2017.

 

 

Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 8/2017. Došlo ke zvýšení příjmů o 239 360,-Kč,- z důvodu zvýšených příjmů na daních, přijaté dotace na les a zvýšení příjmů za odměnu za sběř odpadů. Nedojde ke zvýšení výdajů, jedná se pouze o přesun mezi paragrafy.

 


 

 1. Projednat s chválit rozpočtové opatření č. 1/2018.

 

Návrh usnesení: Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 1/2018. Dojde k přesunu prostředků v rámci příjmů z důvodu navýšení dotace na výkon státní správy.

 

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

 

 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. č. 1/2018. Dojde k přesunu prostředků v rámci příjmů z důvodu navýšení dotace na výkon státní správy.


 


 

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.


Příští zasedání se uskuteční 22. 2. 2018 v době od 18:30hod.

 

 

V Dubenci dne 30. 1. 2018 

 

p.Vondrášek

Zapsal p. Sláma starosta

 

Ověřovatelé:

p. Kuba p. Nytra

zde ke stažení

Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Datum sejmutí: 18. 2. 2018

Zodpovídá: obec dubenec starosta

Zpět