Obec Dubenec
Obec Dubenec

První informace o připravovaném územním plánu

První informace o připravovaném územním plánu

 

V těchto dnech začínají práce na přípravě územního plánu obce. V následujících týdnech se zpracovatelský tým nového územního plánu soustředí především na podrobnou analýzu celého správního území obce a na konci této vstupní etapy předloží k diskusi první – pracovní – hypotézu možného rozvoje obce v následujících letech.

Územní plán by měl být průmětem co nejširší shody o společné budoucnosti v obci. Proto je důležité – především na počátku jeho přípravy – dostatečně probrat všechny možnosti, šance i hrozby, které mohou před obcí v následujících zhruba dvaceti letech (to je reálný návrhový horizont územního plánu) vyvstat.

Územní plán představuje - zjednodušeně řečeno – soubor pravidel, kterými se řídí rozvoj celého správního území obce. Důležité je nejen to, aby tato pravidla odrážela jistou shodu o dalším možném vývoji obce, ale i to, že tato pravidla jsou dána předem, mění se případně podle jasných (zákonem daných) postupů a platí pro všechny stejně – jak pro občany, tak pro podnikatele, tak pro úředníky státní správy. Projednaný a schválený územní plán obce je zákon, který nepřináší jen jistá (často zdánlivá) omezení - regulativy, ale dává i jistotu, že – budu-li postupovat podle něj – mohu (například na zakoupeném pozemku) postavit skutečně to, co chci, případně vím, co může a co nesmí být postaveno na sousedních pozemcích (jsem-li například majitelem rodinného domu).

Územní plán stojí na dvou základních pilířích: funkční a prostorové regulaci. Funkční regulativy stanovují zásady a možnosti pro umisťování jednotlivých základních funkcí v území; jedná se především o ochranu standardu obytných území (zejména před negativními vlivy výroby a dopravy) a vymezení dostatečných ploch pro podnikatelské aktivity tak, aby nenarušovaly charakter obce. Prostorové regulativy pak popisují podrobnější podmínky pro výstavbu jednotlivých typů objektů, opět s cílem uchránit typický charakter zástavby obce. Je zřejmé, že konečné formulaci – především prostorových regulativů – by měla předcházet diskuse o podobě obce a jejím dalším směřování.

Nedílnou součástí územního plánu bude rovněž řešení dopravní a technické infrastruktury – jednak s ohledem na zlepšení situace stávající zástavby obce a jednak ve vztahu k novým rozvojovým lokalitám.

Aby zpracovatelský tým mohl předložit k diskusi již zmíněnou první pracovní hypotézu dalšího možného rozvoje obce, bude jistě užitečné shromáždit všechny možné představy občanů a zejména majitelů pozemků o jejich záměrech, či případných požadavcích na územní plán. Všechny tyto představy – například v podobě žádosti o zařazení pozemku k zástavbě do připravovaného územního plánu – budou posouzeny zpracovatelským týmem a stanou se jedním z podkladů této pracovní hypotézy, jež bude předložena k veřejné diskusi.

Na základě výsledků diskuse v obci zformuluje zastupitelstvo Návrh Zadání územního plánu obce. Návrh Zadání územního plánu obce bude podle zákona veřejnoprávně projednán, přičemž se k němu v zákonných lhůtách mohou vyjádřit všichni – dotčené orgány státní správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků. Výsledné Zadání – se zapracovanými připomínkami z veřejnoprávního projednání – bude schváleno zastupitelstvem a stane se výchozím podkladem pro Návrh Územního plánu vaší obce.

Návrh Územního plánu bude projednán s dotčenými orgány státní správy a podle pokynů, vzešlých z tohoto projednání, bude vypracován Upravený návrh Územního plánu. Tento Upravený návrh bude znovu veřejnoprávně projednán, to znamená, že se k němu mohou vyjádřit opět všichni, nejen dotčené orgány státní správy. Po tomto projednání (řízení o územním plánu) získá vaše obec nový územní plán – po jeho konečném schválení zastupitelstvem obce. (Pro zájemce: podrobně je celý proces popsán v §43 až §54 zákona č.183/2006 Sb. – stavební zákon.)

návrh na územní plán ( vzor žádosti občanů ) zde ke stažení

 

 

Zodpovídá: obec dubenec starostka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Červen 2022

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 2. 10. 2022
slabý déšť 13 °C 10 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítrZ, 6.88m/s
tlak1019hPa
vlhkost78%
srážky0.15mm